Děti z 6. D pod vedením Mgr. Michala Křečka a asistentky Kateřiny Vyhlasové pracovaly na projektu zaměřeném na klimatické změny. Projekt je propojený s mottem naší školy „Škola – klíč pro život“ aneb Země – je klíč pro život. K vytvoření postav žáci využili know-how pana učitele Křečka. Postavy, které představují žáky naší školy, vytvořili žáci z klíčů, které se spojují a vytváří tak kruh (jednotu). Žáci pracovali v týmech a každý měl na realizaci projektu svůj podíl.

Cílem tohoto projektu bylo uvědomění si, že každý člověk na této planetě se může podílet na změně celé situace a společně mohou všichni přispět a ovlivnit dění na této Zemi. Vlastní aktivitou mohou děti významně změnit současnou situaci, která vede k velkým environmentálním problémům.

Klára Zálupská