Po dlouhé kulturní pauze se nám podařilo vyrazit s žáky z 6. D. do městské galerie Špejchar, kde jsme se mohli seznámit s díly Vladimíra Nováka. Pan učitel Michal Křeček dětem vytvořil úkoly pro chytré hlavičky a žáci měli možnost se nad jednotlivými díly zamyslet a pochopit jejich hloubku. Umělec nazval tvorbu Krajiny současné a minulé, a tak jsme mohli navázat na projekt Země – klíč pro život. Cílem této výstavy bylo zaměřit se na zlepšení představivosti a kreativity, která pomáhá zlepšit kognitivní funkce.