Ředitelka základní školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb, vyhlásila volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v obou budovách školy (Beethovenova, Školní) dne ve dnech 22.–24. 6. 2021.

Volební komise, v souladu s volebním řádem stanoveným zřizovatelem, dohlížela na průběh voleb ve složení:

  • Mgr. Olga Urdová
  • Mgr. Věra Weinholdová
  • Ing. Anna Makarová

Volby probíhaly tajným hlasováním. Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými členy školské rady se stávají:

Za zákonné zástupce žáků:

  • Martina Cejthamrová
  • Bc. Lukáš Cejthamr

Za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Věra Weinholdová
  • Ing. Dagmar Hrazdírová

Za zástupce zřizovatele:

  • Mgr. Radek Vyšín
  • Mgr. Jana Hřibovská

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 29. 6. 2021 stávají novými členy školské rady.

V Chomutově dne 29. 6. 2021 zapsala Ing. Anna Makarová.

Vážení rodiče, děkuji Vám za účast ve volbách. Přeji všem krásné a pohodové dny.

Vlasta Marková