Dne 6. září 2021 proběhl v 1. A, 1. B a 1. D adaptační projekt s názvem Nejsem sám, kamarády mám, ve kterém bylo cílem se seznámit se svými spolužáky a najít si nové kamarády. Své kamarádství spojili žáci náramky, které si sami vyrobili z korálků a mezi sebou vyměnili. Během nejrůznějších her se navzájem poznávali a upevňovali svá přátelství. Projekt byl zakončen pestrou projížďkou Eurosafari, kterou si žáci náramně užili.

Třídní učitelky Jana Šťastná, Radka Janišová a Martina Klímová