V pátek 22. dubna žáci 6. B a 7. C vyjeli se svými třídními učiteli na výlet do Českého středohoří. Cílem bylo poznat jarní přírodu této chráněné krajinné oblasti. Do obce na úpatí vrchu Raná nás autobus dovezl okolo půl deváté ráno. Pěší trasa vedla do sedla mezi dvěma vrcholy Rané, pak na hlavní vrchol kopce, odkud mohly děti vidět všechny dominantní vrchy Českého středohoří a v dáli hradbu Krušných hor. Po sestupu zpět do sedla ti zdatnější ještě vystoupili na vedlejší vrchol. Cestou děti viděly nory sysla obecného, obývajícího úpatí kopce. Dále děti poznávaly právě kvetoucí hlaváčky jarní a koniklece luční. Ze sedla jsme sestoupili druhou stranou vrchu do obce Hrádek. Odtud pak po silničce pod 2,5 kilometru vzdálený Písečný vrch, naleziště křemence, kamene, který používaly naši předkové v paleolitu k výrobě nástrojů. Později se zde křemenec těžil jako zdroj křemíku pro výrobu polovodičů. Také zde bylo při archeologickém průzkumu nalezeno jedno z nejstarších obydlí našich předků u nás. Na základě svých poznatků z výletu děti zpracovaly pracovní list zaměřený na jarní květiny a faunu Českého středohoří.

Luděk Hrbek