V pátek 29. dubna proběhl během dopoledne ve třídě 2. B čarodějnický rej. Žáci přišli v kostýmech čarodějnic a čarodějů. S paní učitelkou si vyprávěli o lidovém zvyku – pálení čarodějnic. Popisovali čarodějnice podle své fantazie, kreslili je a vymýšleli pro ně různá jména. Zazněla tu různá zaklínadla, vymýšlely se různé recepty na čarodějnické lektvary, probíhaly zde různé soutěže a hry –  let na koštěti, vylézání na perníkovou chaloupku, prolézání komínem, procházení čarodějnickým bludištěm… Nakonec děti společně vytvořily čarodějnickou nástěnku.