Dne 20. 6. se na atletickém stadionu utkali žáci z třídy 5. A, 5. B a 5. C . Trojboj zahrnoval skok daleký, běh na 60 metrů a hod kriketovým míčkem. Z každé třídy byl vyhodnocen nejlepší žák. Ze třídy 5. A zvítězila Kateřina Kubátová, ze třídy 5. C zvítězil Alexej Pokorný a ze třídy 5. B Elen Belejová, která se stala i celkovou vítězkou.  I v tomto parném dni všichni bojovali s velkým nadšením. Všem zúčastněným bojovníkům moc gratulujeme.