History parku v Ledčicích

Děti ze školní družiny se ve středu 1. 5. seznámily s prací archeologa a geologa v History parku v Ledčicích. Vyzkoušeli jsme si práci terénního archeologa, experimentálního archeologa a dozvěděli jsme se také něco o životě ve starší době kamenné. Vyrobili jsme si...

5. D za kuchaře

Dne 27. 4. se 5. D rozhodla prověřit své kuchařské dovednosti v kuchyňce na 2. stupni. Předcházela tomu pečlivá příprava, kdy se děti rozhodovaly, co budou vařit, zkoumaly pracovní postupy a vypočítávaly potřebné množství surovin. Také pan učitel Křeček připravil...

8. B zdolala Bořeň

V pátek 26. dubna jsme odjeli vlakem do Bíliny. Našim cílem byla po Rané a Písečném vrchu další hora Českého středohoří. Tentokrát Bořeň. Znělcová skála připomínající Ďáblova horu v americkém Wyomingu. Zanedlouho poté, co jsme minuli lázeňský dům Bílinské kyselky,...

Den země 2024–1. stupeň

V pondělí 22. 4. 2024 se na ZŠ Chomutov Školní uskutečnila akce Den Země 2024. Žáci 5. A si společně s paní učitelkou Chloupkovou připravili pro své spolužáky z 1. stupně celkem 11 aktivit. Všechny byly zaměřeny na poznávání a ochranu přírody. Děti tak poznávaly...

Okrskové kolo ve vybíjené

Dne 23. dubna se vybraní žáci čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili okrskového kola v turnaji ve vybíjené na ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského. Náš tým bojoval ze všech sil a jen o jeden bod nám uniklo třetí místo.  Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou...

Sluha dvou pánů

6. C se vydala do divadla do Mostu na představení Sluha dvou pánů. Představení bylo o sluhovi Truffaldinovi, kterého napadlo, že bude sloužit dvěma pánům najednou. Děj začíná během zásnub Clarice a Silvia, při kterých se dozvídáme, že se Beatrice vydává za svého...