Vážení rodiče, chlapci a děvčata, za první pololetí školního roku  bude vydáván výpis z vysvědčení. Žáci 1., 2. a speciálních tříd obdrží výpis z vysvědčení 28. ledna 2021. V době od 28. ledna bude hodnocení ostatních žáků přístupné v Bakalářích a výpis z vysvědčení žáci obdrží první den prezenční výuky.

Dne 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny. V tento den je škola uzavřena a neprobíhá distanční výuka.

Vlasta Marková