Vážení rodiče, žáci a žákyně, prázdniny jsou u konce a blíží se začátek školního roku, a proto několik informací k prvním dnům ve škole:

Škola

 • Ve dnech 1., 6. a 9. září bude probíhat na začátku první hodiny testování antigenními testy.
 • Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží:
  • potvrzením o prodělání nemoci COVID 19 v posledních 180 dnech;
  • potvrzením o ukončeném očkování proti této nemoci a 14 dní po ukončení očkování;
  • platným potvrzením o absolvování testu.
 • Žák si může přinést vlastní test, který provede ve škole.
 • Žáci, kteří nesplní předchozí podmínky, odmítnou se testovat, mohou navštěvovat školu za těchto podmínek:
  • nošení ochrany dýchacích test (zdravotnická rouška, respirátor) ve všech prostorech školy a po celou dobu pobytu ve škole
  • zákaz cvičení a zpívání ve vnitřních prostorech školy
  • konzumace stravy na místě vyčleněném pro tyto žáky, používání vyčleněného WC
  • stravování na určeném místě, nejméně 1,5 metru od ostatních žáků
 • Žáci, kteří se prokáží některým potvrzením, nebo budou testováni, budou nosit roušku ve společných prostorech školy. Ve třídě roušku nosit nemusí.
 • Žáci, kteří nebudou přítomni v uvedených a termínech, budou testování ihned po příchodu do školy.
 • Žáci, kteří se neprokáží jedním z uvedených potvrzení a odmítají se testovat a odmítají nosit ochranu úst, se nemohou zúčastnit prezenční výuky ve škole. V takovém případě platí stejná pravidla jako při omlouvání nemoci žáka.
 • Platí zákaz vstupu do školy osobám, které mají projevy respiračního onemocnění.
 • Ve výjimečných případech bude umožněn vstup cizích osobám do budovy školy (vždy s respirátorem).
 • Každý si musí po příchodu vydezinfikovat ruce.
 • Pohyb žáků po škole pouze omezen na výjimečný přesun mezi třídami a na toaletu.

Tento režim platí do 10. září 2021. S dalšími informacemi seznámí žáky třídní učitelé.

Délka vyučování 1. až 3. září 2021

 • Dne 1. září končí vyučování (s výjimkou prvních tříd) v 9.30.
 • 2. a 3. třídy: 2. a 3. září 2021 do 11:45 se svými třídními učiteli
 • 4. a 5. třídy: do 12:35 se svými třídními učiteli
 • 6. a 7. třídy: 2. září do 13.00 se svými třídními učiteli, od 3. září dle běžného rozvrhu
 • 8. a 9. třídy: 2. září do 13.30 se svými třídními učiteli, od 3. září dle běžného rozvrhu

Prvňáčci

 • První den mohou vaše dítě doprovodit do třídy maximálně dvě osoby, které si vydezinfikují při příchodu ruce a budou mít po celou dobu návštěvy školy nasazený respirátor.
 • Ve škole budou od 8.00 do 8.45. Paní učitelky se vyzvednou své žáky a jejich doprovod v 7.50 před budovou v Beethovenově ulici.
 • Testování absolvují prvňáčci v termínech 2., 6. a 9. září 2021.
 • Při testování 2. září může být přítomen jeden z rodičů. Ten bude opět mít po celou dobu návštěvy školy nasazený respirátor. Po testování opustí budovu školy. Další testování 6. a 9. září bude provedeno bez přítomnosti zákonných zástupců.

Školní družina

 • Nezapomeňte v případě zájmu přihlásit dítě do školní družiny, zaplatit dítěti obědy.
 • V provozu je ranní i odpolední školní družina.
 • Žáci, kteří budou navštěvovat ranní  školní družinu, budou ve dnech  1. září (žáci 1. tříd 2. září.), 6. a 9. září testováni při příchodu do školní družiny.

Stravování

 • Pokud máte zájem o stravování dítěte, je nutné vyplnit ve školní jídelně  (v budově ve Školní ulici, při pohledu na budovu školy boční vchod vlevo) přihlášku na stravování.

S případnými dotazy zavolejte na telefonní číslo 474 686 138.

Přeji nám všem pohodový školní rok.

Vlasta Marková,
ředitelka školy