V září proběhl ve třídě 1. B projektový den „Nejsem sám, kamarády mám“. Už název napovídá, že v tomto dni mají děti šanci lépe poznat spolužáky a zjistit, že se svými spolužáky mohou také spolupracovat.

Společně s třídní učitelkou si žáci zahráli hry (např.: „Představ svého kamaráda“, „Kamarádi z pohádek“), vyrobili společný třídní plakát a ve dvojicích skládali pohádkové puzzle.  Nakonec vyrobili náramek pro svého kamaráda – spolužáka. 

Děkujeme Mgr. Pavlíně Švecové, metodičce prevence 1. stupně, která program na tento den vymyslela a připravila nám všechny potřebné pomůcky.

Děti a třídní učitelka 1. B