Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Výuka

Žáci 5. A navštívili REVOLUTION TRAIN

Dne 30. 5. 2024 navštívili žáci z 5. A REVOLUTION TRAIN, vlak, jehož vagóny byly přeměněny na několik malých kinosálů, které dětem postupně promítaly příběh člověka, který se stal závislý na drogách. Celým programem, který byl maximálně interaktivní a poutavý,...

číst více

Geometrie ve 4. B zábavnou formou

I hodina geometrie může být zábavná. O tom se přesvědčili žáci 4. B, kdy procvičovali výpočty obsahů rukama. Nepotřebovali znalost vzorečků, a přesto se zábavnou formou dopracovali ke správnému výsledku pomocí výukového setu – Kvirin – matematika rukama. Bonusem jim...

číst více
Projektový den v 1. B

Projektový den v 1. B

V září proběhl ve třídě 1. B projektový den „Nejsem sám, kamarády mám“. Už název napovídá, že v tomto dni mají děti šanci lépe poznat spolužáky a zjistit, že se svými spolužáky mohou také spolupracovat. Společně s třídní učitelkou si žáci zahráli hry...

číst více

Baroko jinak

Žáci 5. B se rozhodli, že proniknou aktivněji do tajů baroka, a tak se vydali do Chomutovské knihovny na výukový program. Po výkladu průvodkyně a důkladné prohlídce barokní architektury si lehce poradili s pátracími úkoly v pracovních listech. Programy v knihovně jsou...

číst více

Podzimní vyučování se Shrekem

Ve čtvrtek 21. září měli žáci 4. D projektový den. Celé dopoledne se věnovali podzimu a všemu, co je s tímto obdobím spojené. Zábavnými úkoly je provázel pohádkový kamarád Shrek. Děti si s ním vyluštily křížovku, vytvořily myšlenkovou mapu a vyřešily...

číst více

Hravá 3D geometrie v 6. A

Třída 6. A v hodinách matematiky probírá látku geometrických těles. Proto si mohli žáci ve čtvrtek 27. dubna 2023 pohrát s různými stavebnicemi a zkusit si vymodelovat různá tělesa. Pracovali ve skupinkách a postupně si stavebnice vyměňovali. Hodina hrozně rychle...

číst více

Kuchaři ze 4. D

Protože je jídlo velmi oblíbené téma žáků 4.D, rozhodli se vyzkoušet, zda umí trochu víc než jen o něm mluvit. Rozdělili se na skupiny, aby měli rozmanitější menu. První skupina dělala česnekovou pomazánku, druhá skupina bramboráky, třetí skupina palačinky. Při práci...

číst více

Mach a Šebestová v 3. D

V úterý 25. října měly děti z 3. D projektový den na téma Podzim s Machem a Šebestovou. Nejprve se seznámily s hlavními postavami, a poté si přečetly první příběh, o tom jak Mach a Šebestová získali utržené sluchátko. V dalších hodinách žáci plnili různé úkoly. Velmi...

číst více

Projektový den Karel IV.

Projektový den Karel IV. jsme si moc užili. V pátek 3. června jsme nejprve zjišťovali, kdo byl ve středověku např. purkmistr, komorník nebo zbrojnoš. Pak jsme vyráběli ve skupinách korunovační klenoty. Ty se nám moc povedly. Kluci se nejvíce těšili na rytířský souboj...

číst více

Malí zahradníci v 1. B

Dne 27. dubna 2022 se žáci 1. B pustili do zvelebování vstupu do školy na prvním stupni v Beethovenově ulici. Pod dohledem třídní učitelky Radky Janišové a paní uklízečky Pavly Vitvarové zasadili různé květiny do květináčů. Zároveň se učili poznávat některé kytičky...

číst více

Kouzlo jara

V úterý 12. dubna měli žáci 2. D projektový den na téma Kouzlo jara. Celé dopoledne se věnovali jarnímu období a všemu, co je s ním spojené. Formou didaktických her a zábavných úkolů procvičovali a zjišťovali informace o jaru. Nejvíce děti bavily matematické příklady...

číst více

Zimní radovánky

V pátek 21. ledna měli žáci 2. D projektový den na téma Zimní radovánky. Vyprávěli si o zimě, jejich znacích a projevech. Žáci pracovali s různými pomůckami vytvořenými k zimnímu období.  Nejvíce se jim líbila hra Černý Petr a Matematické zimní radovánky. V závěru...

číst více

Projektový den v 5. C a 5. D

Ve čtvrtek 23. ledna se sešly třídy 5. C a 5. D, aby pracovaly na společném projektu Sousední státy ČR. Přivítali je učitelé v tradičním oblečení Německa a Slovenska. Žáci měli připravené prezentace o jednotlivých státech, tradiční pokrmy a zajímavosti. Děti z obou...

číst více

Zvládneme to sami II

Žáčky 1. A čekala ve středu stanoviště plná úkolů z Čj, M, ČAS a Pč. Pomocí lota a domina si procvičili hlásky a slabiky, na pracovních listech a v sešitě sčítání a  odčítání v oboru čísel do 7. Samostatně si vyrobili masku čerta a dokreslili chybějící součásti...

číst více

Zvládneme to sami

Žáčci 1. A se od začátku školního roku naučili spoustu věcí a ve čtvrtek si vše zopakovali na různých stanovištích, které jim paní učitelka připravila. Procvičili hlásky a posloupnost pohádky, sčítání a  odčítání do 4, větší – menší – rovná se a psaní číslic. Jedno...

číst více

Nejsem sám, kamarády mám

To si mohou říct prvňáčci, kteří se v pátek 6. září 2019 zúčastnili projektového dne. Formou her se mezi sebou lépe seznámili. Ptali se jeden druhého, kdo co rád dělá, která barva je jeho oblíbená, jakého má koníčka, jak se jmenuje jeho pejsek, co se mu líbí ve...

číst více

Otec vlasti

Karel IV. na návštěvě ve 4. DRody v češtině jsme zařadili,potom klenoty jsme vybarvili. Na Karlově mostě byli,příklady jsme počítali. S králem Karlem soutěžili,za razítka bojovali. Křížovku jsme luštili,o Karlovi zjistili,oblíben byl dosti,říkali mu Otec vlasti....

číst více

Poplach v pohádkovém lese

V úterý 21. května 2019 přijelo na první stupeň Docela velké divadlo z Litvínova a sehrálo pro děti z druhých a prvních ročníků představení Poplach v pohádkovém lese. Všechny překvapila velkolepá výprava – velké kulisy představující les...

číst více