Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)

11. října 2011 proběhla beseda s olympionikem Imrichem Bugárem pořádaná v rámci projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).

První beseda se uskutečnila na ZŠ Heyrovského pro žáky 2.stupně a následně pak na ZŠ Školní pro žáky prvního stupně. Besedy se též zúčastnili dva zástupci Studentského parlamentu ze ZŠ Příkopy a student FTVS Praha.

Po besedě od 14 h následoval metodický seminář pro pedagogy MŠ, ZŠ i SŠ z okresu Chomutov.

Obou besed se zúčastnilo přibližně 550 žáků a odpoledního semináře 30 pedagogů ze ZŠ Školní, Heyrovského, Březenecká, Písečná, SZŠ Chomutov, soukromá ZŠ Duhová cesta a ZŠ Klášterec nad Ohří, Školní.

Beseda obsahovala tyto body: olympionismus, sportovci, disciplíny desetiboje, aktivity OVOV, disciplíny netradičního desetiboje, pravidla, vedení sportovního deníčku, bodování a získávání odznaků OVOV, možnost zapojení i rodičů. Beseda byla udělána formou soutěžení o ceny – správné odpovědi byly oceněny sladkou cereální tyčinkou, odznakem tréninkovým deníčkem nebo čepicí. Rozhovor s Imrichem Bugárem: jak se dostal ke sportu, disciplína hod diskem, úspěchy, sportovním zážitky, medaile. Nejvíce děti zaujala medaile a disk, který si mohly sami vzít do rukou. Pan Bugár rozdal podpisy.

Metodický seminář obsahoval netradiční a průpravné hry k jednotlivým disciplínám OVOV desetiboje a metodiku jednotlivých disciplín s ukázkami. Pedagogové získali tréninkové deníčky, které je možno za 10,-Kč objednat pro každého žáka i osobu, která má zájem. Dále pak získali CD s metodikou disciplín desetiboje. V závěru byl nabídnut Metodický kurz, který se bude konat v Brně od 27. do 30. 10. 2011 – vše plně hrazeno.

Zájemci o kurz, deníčky, besedy či informace se mohou kontaktovat u Mgr. Martiny Novákové, která je krajským koordinátorem projektu. Okresní koordinátorkou byla OVOV stanovena Mgr. Ivana Poláková.

Besedu vedla Agnesa Zochová a metodický seminář Mgr. Radek Zavřel – členové týmu OVOV.

Martina Nováková