V sobotu 27. dubna vyjely děti navštívit výletní areál Pěnčín, kde na ně čekal pan majitel. Provedl je řemeslnou dílnou, kde se dozvěděly, jak se vyrábí korálky. V sýrárně pro děti byla připravena ochutnávka sýrů a vyprávění o tom, jak se sýr vyrábí. Vyhlídkový vláček je svezl po okolí. V korálkové dílně si vyrobily náramek na památku. V zemědělském muzeu viděly zemědělské stroje. Na farmě děti viděly spoustu zvířat (kozy, ovce, alpaky, krávy,…).