Všechny děti už se nemůžou dočkat zasloužených prázdnin. Proto si děti ze školní družiny zkrátily „těšení“ opékáním buřtů na školní zahradě. Oheň a buřty k prázdninám patří… a co dalšího děti o prázdninách zažijí, si povíme v září.

„Slunce svítí, bazén volá, za pár dní nám končí škola.
Dva měsíce volna máme, co s tím časem uděláme?“

Krásné, pohodové a slunečné prázdniny Vám přejí a v září se na Vás těší

Vaše paní vychovatelky