Žáci 5. C ze Základní školy Školní Chomutov nadšeně přijali nabídku třídní učitelky paní Šimkové a pozvali úžasnou a velmi zkušenou lektorku jógy paní Hanku Kořínkovou, aby s nimi zkusila základy dětské jógy. Dětská jóga dává dětem dobrý pohybový základ do života. Hravou formou učila děti spolupráci s ostatními, zlepšení dechové kapacity a tím dojít ke zklidnění nervové soustavy. To je nejen pro děti výborná příprava na stresově zátěžové situace.

Jóga rozvíjí jedince komplexně, a to bez rozdílu. Ke každému přistupuje s ohledem na jeho fyzickou a psychickou zdatnost. Je nesoutěživá. Vybalancovává narůstající tlak, kterému jsou děti ve škole vystavovány. Cviků v józe je nepřeberné množství, mají různou obtížnost a dynamiku, takže si každý najde něco, co přirozeně umí.

Paní Hanka sebou také přinesla řadu pomůcek a předmětů, které děti nadšeně objevovali. Lektorka s žáky velmi poutavou formou předvedla několik ásan. Cílem bylo, aby se děti cítili dobře nejen “na podložce”, ale taky “mimo podložku.” Aby si každý den užili naplno, bez stresu a s náladou, kterou jen tak něco nerozhází 🙂

Tímto by chtěli žáci i se svojí třídní učitelkou velmi poděkovat paní lektorce Hance, která vnesla do hodiny tělesné výchovy báječnou atmosféru a moc rádi by někteří z nich navštěvovali její kurzy v Kouzelné školičce (www.joganaoblacku.cz).

Bylo to velmi milé setkání pro obě strany.