Člověk v tísni, o.p.s., jako realizátor projektu „Učíme se společně“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011716 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR), nabízí žákům a rodičům naší školy podporu v domácím vzdělávání a kariérovém poradenství.

Obracet se můžete na koordinátorku vzdělávacích služeb Petru Petržílovou na telefonním čísle +420 739 320 309 nebo e-mailem: petra.petrzilova@clovekvtisni.cz.

Obě služby jsou momentálně poskytovány zejména on-line – formou telefonátů, prostřednictvím sociálních sítí nebo díky videorozhovorům. Při realizaci se zaměřujeme zejména na:

  • domácí přípravu do školy, pomoc s vypracováním úkolů, pracovních listů
  • vysvětlení zadané látky
  • možnost vytištění materiálů k výuce
  • podporu při samostudiu
  • přípravu na závěrečné a přijímací zkoušky na střední školu
  • pomoc s vyplněním a podáním přihlášky ke studiu

Pokud rodina žáka nemá internetové připojení, je možné se individuálně dohodnout na vyzvedávání vytištěných materiálů.