Školní družina

Poplatek za školní družinu za měsíce březen, duben, květen a červen bude žákům 1. a 2. ročníků převeden na měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020. Žáci, kteří příští rok družinu nebudou navštěvovat, obdrží poplatky zpět.

Školní jídelna

Žákům, kteří mají nevyčerpané finanční prostředky, budou převedeny na dobu, kdy budou navštěvovat školu, tedy těm, kteří nastoupí 25. 5. na období konec května a část června. Ostatním žákům na další školní rok. Žákům, kteří ukončí školní docházku, nebo rodiče požádají o navrácení peněz, bude provedeno vyúčtování provedeno v měsíci červnu, případně po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Škola v přírodě

Finanční prostředky byly odeslány do škol v přírodě před 11. 3. 2020. Jakmile budou finanční prostředky vráceny na účet školy, ozvou se třídní učitelé a domluví se s vámi, rodiči, na způsobu navrácení finančních prostředků. Některé peníze byly již vráceny, některé objekty slíbily navrácení peněz do konce června. Pouze s jednou školou v přírodě se opakovaně dohadujeme, zda peníze vrátí a zda budou požadovat storno podmínky.

Vysvědčení

V průběhu června oznámíme, kdy a jakým způsobem bude vydáno vysvědčení.

Hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

Podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení vychází:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy (únor až 10. březen),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.