Vážení rodiče, žáci a žákyně, od pondělí 8. 6. 2020 mohou nastoupit žáci 6.–9. ročníků zpátky do škol. Nejedná se o klasickou výuku, ale  o třídnické hodiny a konzultace (vyklizení šatních skřínek, hodnocení z jednotlivých předmětů, předložení neodevzdaných úkolů, vyzvednutí vysvědčení, odevzdání učebnic…). Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, ale bylo by vhodné, kdyby žáci do školy dorazili.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků. Jednotlivé třídy všech ročníků budou třídními učiteli rozdělené do neměnných skupin A a B, které budou v určený den ve škole takto: skupina A od 9.30 do 11.00 a skupina B od 11.45 do 13.15.

DenRočníkTermín 1Termín 2Termín 3
Pondělí9.přijímací zkoušky15. 6.22. 6.
Úterý6.9. 6.16. 6.23. 6.
Středa7.10. 6.17. 6.24. 6.
Čtvrtek8.11. 6.18. 6.25. 6.

Žáci se mohou ve dnech, kdy budou ve škole, přihlásit ke stravování ve školní jídelně. Vzhledem k zajištění hygienických podmínek a bezpečnostních předpisů bude oběd vydáván v 11.15 (skupina A) a ve 13.30 (skupina B).

Je nutné oznámit třídnímu učiteli formou návratky (nejpozději do 3. 6. 2020), zda bude vaše dítě docházet do školy. Žáci musí mít rodiči vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení na stránkách školy nebo je možné ho vyzvednout mezi 8. až 12. hodinou ve vestibulu školy. Prohlášení přinesou žáci do školy v první den. Bez tohoto podepsaného prohlášení nemůže být žák vpuštěn do budovy školy.

Obědy je třeba nejenom zaplatit, pokud nemáte přeplatek za měsíc březen, ale i tzv. naklikat na www.strava.cz.

Roušky budou povinné při pobytu ve společných prostorách školy. V učebnách o jejich použití rozhodne vyučující. Maximální počet žáků ve skupině je 15, budou sedět po jednom v lavici. Rozdělení žáků do skupin a místo, kde se budou žáci shromažďovat před vstupem do školy, se dozvíte v pátek 5. 6. 2020.

Vlasta Marková, ředitelka školy

Přílohy