V úterý 1. září 2020 v 7.40 hodin se letošní prvňáčci sejdou se svými třídními učitelkami před školou. Poté všichni společně – prvňáčci a jejich zákonní zástupci – půjdou do tříd. Tento den si děti mohou vzít s sebou aktovku a kornout. Ve třídách sdělí třídní učitelky dětem a zákonným zástupcům organizační informace týkající se následujících dní.  Konec vyučování je v 8.45 hodin.

Ve středu 2. 9. a čtvrtek 3. 9. končí vyučování v 9.40 hodin, v pátek 4. 9. končí v 10.45 hodin a od pondělí 7. 9. bude vyučování podle rozvrhu. Od středy 2. 9. si každé ráno v 7.40 hodin vyzvedne třídní učitelka žáky před školou a odvede je do třídy. Vyzvedne také prvňáčky z ranní družiny.

Přejeme všem dětem veselé a šťastné vkročení do školních let.