Dne 11. září se naše třída 8. A s paní učitelkou Věrou Bednářovou zúčastnila v rámci výuky fyziky projektu Energie pod pokličkou na střední škole ESOZ v Chomutově. Vybrali jsme si modul Energie kolem nás, který v sobě ukrýval neionizující a ionizující záření, psychofyziku a radiestézii.

S panem učitelem, který nás tímto modulem provázel, jsme si během jeho výkladu vyzkoušeli i plno pokusů. Např. jsme si změřili přeměnu sluneční energie fotovoltaického panelu na energii elektrickou, prozkoumali jsme elektrické a elektromagnetické pole pomocí různých zkoušeček.

Také jsme se dozvěděli, že každý z nás má kolem sebe auru, která nikdy není černobílá, ale je barevná, a že existují lidé, kteří ji dokonce vidí. Pan učitel se též zmínil o lidech, kteří mají magnetické schopnosti a přitahují kovové předměty. Vysvětlil nám, že za tuto schopnost může kryptochrom obsažený v jejich těle. Rovněž nám doporučil, abychom si k jednotlivým tématům rozšířili své poznatky pomocí další literatury.

Během naší návštěvy jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a všichni jsme si to moc užili.

Žáci 8. A