Na výlet do historického jádra města Kadaně vyjeli žáci a učitelky ze tříd 4. A a 4. C. Společně obdivovali zachovalé hradby, starobylou radnici a hrad. Prošli se nejužší ulicí v České republice – Katovou uličkou, zakončenou katovnou a pranýřem pro potrestání zlotřilců. Vyfotili si repliku Staroměstského orloje, hráli si na dětských atrakcích na nábřeží Maxipsa Fíka, kde je také velká socha slavného psa. Prošli se podél řeky Ohře až ke klášteru Čtrnácti svatých pomocníků a prohlédli si klášterní zahrady. Poté odjeli autobusem do Klášterce nad Ohří, kde mohli obdivovat zámek a park. Výlet se dětem vydařil. Celý den bylo nádherné počasí a bylo se na co dívat.

Soňa Gálová