Vážení rodiče, zákonní zástupci, sdělujeme Vám tímto, že v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1378, poskytujeme péči o děti pracovníků IZS stanovených rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje na ZŠ Školní 1480 (v části školy v Beethovenově ulici), Chomutov.

Pokud zákonný zástupce odevzdal již dříve potvrzení od zaměstnavatele, že pracuje ve vybrané profesi, není nutné potvrzení odevzdávat znovu.

Určeno rodičům, zákonným zástupcům dětí ve věku do 10 let, kteří nenavštěvuji 1. nebo 2. třídu. Žáci 1. a 2. tříd navštěvují prezenčně svou školu a řídí se tedy pravidly pro žáky navštěvující kmenovou školu.

  • Děti můžete přivádět do budovy v Beethovenově ulici (hlavní vchod z ulice) v době od 6.00 do 8.00. Jinak dle předchozí domluvy.
  • Péče o děti bude zajištěna v režimu připomínající školní družinu, tedy nebude probíhat výuka.
  • Odpoledne je možné dítě vyzvednout kdykoli. Jen upozorňuji, že v době od 12.00 do 14.30 mohou být děti na obědě a pak na vycházce.
  • Děti si vezmou s sebou boty na přezutí, psací potřeby a vhodné oblečení na činnosti v budově i venku.
  • Rodiče obdrží formulář, ve kterém vyplní potřebné informace (např. jméno a příjmení dítěte, telefonní číslo zákonného zástupce, jméno osoby, která si dítě bude vyzvedávat, předpokládaná doba pobytu).
  • V případě potřeby je samozřejmě možné se domluvit jinak.
  • Stravování: Dopolední svačinu a pitný režim zajišťují rodiče. Oběd je zajištěn zdarma ve školní jídelně a v případě dlouhodobého pobytu zajišťujeme i odpolední svačinu v 15.30.
  • Věříme, že v případě zdravotních problémů dítěte zajistíte péči o něj jiným způsobem.

Vlasta Marková,
ředitelka školy