Vážení zákonní zástupci a žáci, došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky na střední školy se budou konat mezi 3. a 19. květnem 2021. Přesné datum, čas a organizaci přijímací zkoušky se uchazeč dozví od příslušné střední školy. Náhradní termín je stanoven na 2. až 3 června 2021.

Upozorňujeme vás tímto na povinnost každého uchazeče prokázat se před započetím přijímací zkoušky dokladem o testu na přítomnost viru Sars-CoV-2 (dále jen doklad).

Doklad žákovi vydá:

  • Zdravotnické zařízení oprávněné provádět neinvazivní antigenní testy nebo neinvazivní PCR testy (např. odběrové místo u zimního stadionu, odběrové místo na poliklinice v Chomutově…), testování je bezplatné.
  • Škola, jímž je nyní žákem a provede si zde test v době ne starší 7 dnů před termínem přijímací zkoušky
  • Zdravotnické zařízení odpovědné za léčbu žáka na onemocnění COVID-19
  • Zdravotnické zařízení, kde žák získal obě dávky očkování a to nejpozději 14 dnů před termínem přijímací zkoušky (nebo je očkován jednou dávkou u jednodávkového očkování).

Pokud má žák doklad s výsledkem:

  • Negativní: dostaví se s tímto dokladem k přijímací zkoušce
  • Pozitivní: omluví se nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky písemně řediteli příslušné střední školy a zároveň si zažádá o konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Zákonný zástupce má povinnost ohlásit pozitivní výsledek testu praktickému lékaři svého dítěte.
  • Nemá doklad: nebude připuštěn k přijímací zkoušce, může si zažádat o konání přijímací zkoušky v náhradním termínu u ředitele příslušné střední školy. K přijímací zkoušce v tomto termínu, bude připuštěn, pouze pokud se prokáže dokladem s negativním výsledkem testu.

Olga Hrudková,
výchovná poradkyně