Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Ostatní

Energie pod pokličkou

Dne 23. 6. se naše třída 7. A vydala na exkurzi Energie pod pokličkou, která se konala ve škole ESOZ v Chomutově. V doprovodu paní učitelky Věry Bednářové jsme zvolili trasu podél vlakového nádraží, při které jsme se všichni pěkně opálili. Společně jsme dorazili do...

číst více

Informace pro strávníky

Přihlášky ke stravování na školní rok 2022/2023 jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny nebo na internetových stránkách školy. Přihlášku podepisuje zákonný zástupce strávníka, včetně informovaného souhlasu. Prosíme rodiče, kteří platí stravné inkasem z účtu a...

číst více

Uzavření jídelny

Vážení rodiče, vzhledem k plánovanému přerušení dodávky elektřiny se ve dnech 2. a 9. června 2022 nebude vařit oběd ve školní jídelně. Obědy budou všem strávníkům hromadně odhlášeny.

číst více

Reakce na negativní hodnocení školy

Reagujeme na příspěvky týkající se negativního hodnocení druhého stupně Základní školy ve Školní ulici zveřejněné v poslední době na sociální síti Facebook. Vzhledem k ochraně soukromí se nemůžeme vyjadřovat k problematickým případům jednotlivých žáků. Často se...

číst více

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Oznameni - Повідомлення про спеціальний запис до початкової школиStáhnout Žádost o přijetí - Заява про зарахування дитини до початкової школиStáhnout Žádost o odklad - Заява про відстрочку обов'язкової шкільної...

číst více

Lyžařský kurz 2022

Ve dnech 20.–25. března odjeli žáci sedmých a osmých tříd na Klínovec, aby se zdokonalovali ve svých lyžařských dovednostech. Pro některé z nich to byla lyžařská premiéra. Ale jejich píle a úsilí spojené s cennými radami učitelů a instruktorů brzy vedly k úspěchu. A...

číst více
Pomáháme Ukrajině

Pomáháme Ukrajině

Lidé na Chomutovsku mají možnost pomoct ukrajinským rodinám postiženým válkou. Statutární Město Chomutov zřídilo veřejnou sbírku na pomoc válkou zasažené Ukrajině. Jak můžeš pomoct? V naší škole bude od 8. do 11. března 2022 probíhat finanční sbírka pro Ukrajinu....

číst více

Ředitelské volno na 2. stupni

Vážení rodiče, oznamuji, že vzhledem ke karanténě žáků a pracovníků školy, vyhlašuji pro druhý stupeň školy na 21. ledna 2022 ředitelské volno. V pondělí 24. a v úterý 25. ledna bude probíhat distanční výuka prostřednictvím programu Teams podle rozvrhu v Bakalářích....

číst více

Preventivní testování a trasování od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných,...

číst více
Třída v pohodě

Třída v pohodě

Dne 8. 11. 2021 třída 7. D zahájila projekt nazvaný Třída v pohodě. Jedná se o třídní aktivity, které přispějí ke stmelení jejího kolektivu. Během akce budou probíhat hry pro podporu dobrých vztahů mezi žáky, aby spolu uměli lépe spolupracovat, řešit konflikty,...

číst více
Děti ze školní družiny vystavují své práce

Děti ze školní družiny vystavují své práce

V měsíci listopadu srdečně všechny zveme do 2. patra chomutovské knihovny na výstavu Na drátkách. Uvidíte zde práce dětí z chomutovských školních družin s podzimní a zimní tématikou. V měsíci říjnu vystavovaly své práce děti ze školních družin...

číst více
Halloween v 5. C

Halloween v 5. C

Dne 26. října jsme měli ve škole projekt Halloween. Šli jsme do školy v maskách a donesli jsme dýně. Hodina začala, že jsme se rozdělili do skupin a dostali jsme velký papír s křížovkou. Začali jsme luštit a tajenkou byl strašidelný dům, který jsme pak malovali. Na...

číst více
Halloween v 1. A

Halloween v 1. A

V úterý 26. října měli žáci z 1. A projektový den na téma Halloween. Vyučování bylo zaměřeno na Halloween a vše co k němu patří. Den začal tím, že nám do třídy přinesl Jára dýni, kterou s maminkou společně vydlabali. Rozsvítili jsme svíčku a...

číst více
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Dne 25. října 2021 se žáci druhého stupně zúčastnili dobrovolné akce Ukliďme si Česko, při které se zaměřili na úklid přilehlých lokalit u naší školy. Akce se konala po vyučování a sešlo 35 dětí. Nejdříve jsme se rozdělili na skupiny, vytyčili si místo, kde se všichni...

číst více

Netradiční třídní schůzka

Dne 13. září 2021 se rodiče žáků 8. D ze Základní školy Školní zúčastnili netradiční třídní schůzky na ploché dráze na Domovince. Na schůzce se projednávalo chování, prospěch dětí a další společné akce třídy a školy v tomto školním roce. Setkání s rodiči se protáhlo...

číst více