Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Přihlášení

Staré stránky byly přesunuty do archívu.

Hodiny fyziky tradičně i netradičně

– kategorie:

Nejlepší možností, jak přimět žáčky pochopit a mít rád nový předmět je spojit drilování s praktickým prováděním pokusů a prací ve skupině. K tomu nám pomáhá pomůcka Nadačního fondu Veolia Voda Vodní kufřík, spousta elánu a nadšení. Na našich stránkách Vás budeme pravidelně informovat pomocí fotografií, jak v hodinách fyziky pracujeme.

Mexické dny

– kategorie:

V pondělí 19. 10. 2009 se žáci třídy 6. D zúčastnili projektu s názvem Mexické dny, který připravily paní učitelky Martina Nováková a Marcela Demková ve spolupráci s učitelkami Základní školy Akademika Heyrovského v Chomutově.

Exkurze v teplárnách – United Energy… Tepelná pohoda

– kategorie:

Žáci 9. A a B se v pátek 15. 10. 2009 podívali na provoz tepláren v Komořanech. Celá exkurze začala poučením o bezpečnosti v provozu a „vyfasováním“ ochranných pomůcek. Pak se polovina party vydala na prohlídku areálu a dispečinku. Druhá polovina zůstala v zasedací místnosti, kde byla připravena přednáška o energetice u nás a ve světě. Součástí výukového bloku byla i soutěž na PC. Nejlepší žáci byli odměněni věcnými dary.

Myšlenkové mapy Země v 6. A

– kategorie:

Dnes se žáci 6. A pokusili o svou první myšlenkovou mapu (alespoň první v hodinách zeměpisu) na téma Planeta Země. Pracovali v malých skupinách a během necelé vyučovací hodiny zvládli svůj úkol perfektně se spoustou dobrých nápadů.

Projekt Spolu s vodou

– kategorie:

Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia Voda, statutárním městem Chomutov a organizací Ku Prospěchu vznikl projekt, do něhož jsme se společně zapojili. V první fázi jsme na školním pozemku vysadili stromky a keře, které se stanou součástí nově vznikající naučné stezky.

Beseda EKO-KOMu

– kategorie:

Ve dnech 1. 10. a 5. 10. 2009 se žáci celé školy zúčastnili cyklu přednášek firmy EKO-KOM na téma třídění odpadů a recyklace. Formou přednášky, her a soutěží měli žáci možnost získat povědomí o závažnosti odpadů a možnostech recyklace.

Bořeň 2009

– kategorie:

Po roce vyrazili v pondělí 5. 10. deváté třídy na přírodovědnou exkurzi do Bíliny a především na Bořeň. Oproti loňsku nám počasí přálo, takže po výstupu na skalnatý vrchol jsme si mohli dopřát kruhový výhled na České středohoří a Mosteckou pánev. Krušné hory se bohužel ztrácely v šedivém oparu.

Přespolní běh

– kategorie:

6. října skončila v okresním kole závodu v přespolním běhu Tereza Kaňková z 8. A na 1. místě v kategorii 8.–9. tříd. Jana Šebková (7. C), Marek Jurík (8. B) a Albert Koštúr (7. A) obsadili ve svých kategoriích desátá místa.

Jeronýmovy dny

– kategorie:

V soutěži Jeronýmovi dny pořádané Základní školou Zahradní skončila Andrea Říhová z 9. A na 3. místě v kategorii anglický jazyk.

Běh pro zdraví

– kategorie:

V rámci prevence rizikového chování se Základní škola v Chomutově ve Školní ulici, zaměřila na pozitivní nastavení hodnotových žebříčků a prožitků. Cílem je seznámit žáky školy s aktivitami podporujícími zdravý životní styl a nabídnout smysluplné využití volného času.

Žáci již navštívili místní sportovní centra, brázdili hladinu Kamencového jezera na dračích lodích, žáci 6.ročníků tráví 3 dny na zážitkovém kurzu v Lubenci a děti z 1. stupně absolvují výukové programy v Podkrušnohorském zooparku.