Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Jak jsme karamelizovali v 6.B

– kategorie:

Protože je fyzika novým předmětem žáčků v šesté třídě, je třeba zaujmout, nadchnout a na předmět naladit. Aby žáci pochopili, o čem je tato věda, musí mnohdy učitel vynaložit mnoho sil. Zaujmout a nadchnout se v 6.B podařilo. Během prvních hodin jsme si povídali o tělesech a látkách. Mnoho předmětů jsme osahali, zohýbali, roztrhali, zapálili a také ochutnali. Povídali jsme si a ukazovali, jaké vlastnosti mají látky, z nichž jsou tělesa tvořena.

Když jsme došli k tématu skupenství látek, nemohlo to dopadnout jinak, než pokusem. A protože se děti opravdu snažily, byla odměna sladká. Během pokusu jsme si vysvětlili mnoho pojmů, jakými jsou krystalizace, změna skupenství, nasycený a nenasycený roztok, karamelizace, kapalnění a mnoho dalších.

Pokus byl sice zdlouhavý, ale i napínavý. Všichni měli možnost vidět, jak se mění jednotlivá skupenství pod vlivem teploty. Díky pokusu děti prakticky viděly, jak sůl ve vodě opět zkrystalizuje a cukr zkaramelizuje. A odměna? Ta byla opravdu sladká!

Mgr. Martina Nováková