Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

– kategorie:

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že od září 2018 bude na naší škole otevřena třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je určena pro žáky, kteří mají logopedické problémy.

  • Kapacita: 14 dětí
  • Zahájení vyučování: 3. 9. 2018
  • Kontakt: Základní škola Chomutov, Školní 1480
  • Ředitelka: Mgr. Vlasta Marková
  • Telefon: 474 686 138
  • E-mail: markova@zakladni-skola.cz

O zařazování do třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna Chomutov, Na Průhoně 4800 nebo jiné školské poradenské zařízení).

V případě Vašeho zájmu o umístění dítěte do třídy, kontaktujte ředitelku školy. Těšíme se na Vaše děti a na spolupráci s Vámi.