Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Kouzelné vánoční ponožky v 2. D

– kategorie:

V pátek navštívili 2. D čertice Belzebuba a dobrý anděl. Přinesli dětem velké překvapení – ponožkový adventní kalendář. Každý den až do Vánoc děti najdou v ponožce nějaké překvapení.

Prsty, dlaně… jdeme na ně

– kategorie:

Výtvarná výchova není jen o kreslení a malování. V hodinách se snažíme vnímat výtvarné umění jako celek. Dnes už víme, že budeme zkoušet mnoho nového a zajímavého. Naučíme se něco o barvách, barevných odstínech a stupních, o kompozici a výtvarných technikách.

Už víme, jaký je rozdíl mezi kresbou a malbou. Umíme vytvořit mozaiku nebo koláž.

Skokan třídy a skokani školy

– kategorie:

Snožmo, střídnonož, s meziskokem, bez meziskoku, vzad… takové a mnohé další způsoby přeskoků švihadla předvedly děti prvního stupně při sportovní soutěži Skokan školy dne 25. listopadu 2016. Svoje síly děti poměřily v rámci třídy a zároveň třídní kolektivy mezi sebou. Výsledky dokazují, že máme ve škole skvělé skokany.

Vánoční výstava školní družiny

– kategorie:

Naše školní družina spolu s dalšími připravila vánoční výstavu výrobků dětí. Všechny výrobky jsou tématicky zaměřeny na advent, Vánoce, zimu… Jsou k vidění v Rytířském sále radnice na náměstí 1. máje (podrobnější informace v příloze na pozvánce). Zveme tímto rodiče i děti k návštěvě výstavy.

Ukázka řecko-římského zápasu

– kategorie:

Dne 23. listopadu se děti ze školní družiny zúčastnily ukázky řecko-římského zápasu v městské sportovní hale.

Halloweenské spaní ve škole s 5. A

– kategorie:

Na začátku měsíce listopadu uskutečnila 5. A spaní ve škole, na které se moc těšila. Účelem akce bylo, aby mohly být děti spolu i chvilku v mimoškolním čase. Jak tyto chvíle vyplní, záleželo jen na nich. Některé děti přišly v halloweenských maskách. Mohly si s sebou přinést oblíbené hry a zahrát si je s kamarády nebo se vyřádit při vybíjené, košíkové či fotbalu v tělocvičně. A skutečně téměř všechny děti chtěly celý večer sportovat. Večerní program vyvrcholil oblíbenou stezkou odvahy. Ráno se všichni rozcházeli trošku unavení, ale spokojení.

Exkurze třídy 8. B na ESOZ v Chomutově

– kategorie:

V pátek 11. listopadu 2016 byla naše třída 8. B s paní učitelkou třídní Věrou Bednářovou na exkurzi, jejímž tématem byly Obnovitelné zdroje energie. Šli jsme na ESOZ Na Průhoně v Chomutově, kde jsme se učili o druzích energie s panem učitelem školy Jiřím Bednářem. Vyzkoušeli jsme si různá cvičení a také práci s měřicími přístroji. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí. Též jsme si mohli vyzkoušet, jakou máme energii kolem sebe. Exkurze se nám velice líbila a rádi bychom se sem podívali znovu a vyzkoušeli si další fyzikální jevy.

Revolution Train (Protidrogový vlak)

– kategorie:

Žáci 7. A a 7. D se díky interaktivním technologiím stali aktivně součástí příběhu o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Děti měly například možnost nahlédnout do míst jako je drogové doupě, být svědky automobilové havárie v důsledku zneužití drog nebo vyšetřovat případ distribuce návykových látek. Celý tento projekt je velmi dobře propracován a všichni jsme si z toho, co jsme viděli, vzali ponaučení.

Salvy smíchu, které nebraly konce, aneb beseda s Adolfem Dudkem, ilustrátorem dětských knih

– kategorie:

Jak jinak vyjádřit zážitek, který pro nás připravila SKKS Chomutov a paní učitelka Martina Nováková. V úterý 8. listopadu 2016 jsme byli klasicky připraveni na odpolední vyučování, výtvarnou výchovu. Ne, že by nás výtvarka nebavila, ale tohle… to jsme opravdu nečekali.

Beseda o šikaně a využívání sociálních sítí

– kategorie:

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se žáci sedmých tříd zúčastnili přednášky na téma šikana a užívání sociálních sítí, především nebezpečné umisťování fotek a příspěvků na Facebook. Speciální pedagožka ze všehrdské věznice děti poučila o nevhodném chování ke spolužákům a vysvětlila jim, jaké fatální následky může šikana ve skutečnosti mít. Dále se žáci dozvěděli, jak se může člověk následkem užívání drog snadno dostat do vězení. Na závěr si jeden z dobrovolníků vyzkoušel poutání při převozu odsouzených.