Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Školní družina v kině

– kategorie:

Děti ze školní družiny se i v únoru vypravily do kina Svět na pohádku Anděl Páně 2. Pohádka děti moc bavila a už se těší na další návštěvu kina.

Lyžařský výcvik 2017

– kategorie:

Ve dnech 22.–27. ledna se 41 žáků ze sedmých a osmých tříd zúčastnilo lyžařského kurzu na Klínovci. Dostatek sněhu a inverzní ráz počasí připravil dětem ideální lyžařské podmínky. Děti si užily nejen lyžování, ale i sluníčka a čistého horského vzduchu. Ve večerních hodinách byl čas i na přednášku se členem horské záchranné služby, promítání lyžařského umění průkopníků lyžování i dětí samotných, společenské hry nebo večerní lyžování a ježdění na igelitových pytlích. Kurz proběhl bez vážnějšího úrazu, k čemuž přispěla i ukázněnost dětí.

Návštěva truhlárny

– kategorie:

Dne 24. ledna 2017 v rámci odpolední vyučování navštívily děti ze 7. D truhlárnu SOU. Pan Chuchel (vrchní mistr) žáky provedl truhlárnou a ukázal jim vybavení truhlárny a práci na něm. Děti se zájmem poslouchaly a ptaly se na věci, které je zajímaly. Po prohlídce a diskusi si mohly vyzkoušet práci se dřevem a vyrobit si domů vařečku. Dětem se prohlídka moc líbila.

Hravý tělocvik

– kategorie:

Ve středu naše třída navštívila Dětskou hernu v knihovně. Zaskákali jsme si v trampolíně, zaplavali v balóncích, prolezli housenkou a zahráli si na Tarzany. Hodinu jsme zakončili jízdou na koloběžkách. Určitě si návštěvu v herně znovu zopakujeme.

Školní družina v kině

– kategorie:

Děti ze školní družiny se minulý týden vypravily do chomutovského kina na pohádku Lichožrouti. Pohádka se dětem moc líbila.

Radovánky ve sněhu

– kategorie:

Děti byly nadšené a stavěly sněhuláky jako o život. Představuji vám velkého sněhuláka jménem Sněžník a menšího sněhuláka jménem Bublal.

Soutěž o nejhezčího anděla

– kategorie:

Vážení žáci, páni učitelé, paní učitelky, pracovníci školy, rodiče, přeji vám pohodové prožití vánočních svátků a hodně štětí a zdraví v novém roce.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili soutěže O nejkrásnějšího anděla. Čekala jsem, že uvidím mnoho krásných výtvorů. Výsledek  předčil mé očekávání. Všem, kteří se na výrobě andělů podíleli,  moc děkuji. Andělé jsou krásní, nápadití, vtipní, úžasní. Ať i příští rok je také andělsky krásný.

Vlasta Marková, ředitelka školy

Energie pod pokličkou

– kategorie:

25. listopadu se žáci třídy 9. C zúčastnili projektového dne „Energie pod pokličkou“ v ESOZ v Chomutově. Tento projekt byl velice zajímavý, ať už malými modely elektráren, seznámením se s druhy energií, nebo vlastními zkušenostmi s energií jednoho z učitelů. Já osobně jsem si z tohoto projektu odnesla hodně. Informace o energii, které jsem měla možnost dostat, jsem ani z větší části nevěděla, takže mi tento projekt připadal skvělý a myslím si, že nemluvím jen sama za sebe.

Výlet do Prahy, aneb když je počasí proti vám

– kategorie:

Dne 6. 12. 2016 se žáci osmých tříd a několik deváťáků vydalo na předvánoční exkurzi do našeho hlavního města.

Vánoční besídka 2. D

– kategorie:

V pondělí 19. prosince měla naše třída vánoční besídku, kterou jsme nazvali Z pohádky do pohádky. Zazpívali jsme pohádkové písničky, zarecitovali básničky. Také jsme předvedli malé taneční vystoupení. Nakonec besídky se zazvonilo zvonečkem a přišel Ježíšek.

Veselé Vánoce přejí všichni z 2. D.