Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Revolution Train (Protidrogový vlak)

– kategorie:

Žáci 7. A a 7. D se díky interaktivním technologiím stali aktivně součástí příběhu o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Děti měly například možnost nahlédnout do míst jako je drogové doupě, být svědky automobilové havárie v důsledku zneužití drog nebo vyšetřovat případ distribuce návykových látek. Celý tento projekt je velmi dobře propracován a všichni jsme si z toho, co jsme viděli, vzali ponaučení.

Salvy smíchu, které nebraly konce, aneb beseda s Adolfem Dudkem, ilustrátorem dětských knih

– kategorie:

Jak jinak vyjádřit zážitek, který pro nás připravila SKKS Chomutov a paní učitelka Martina Nováková. V úterý 8. listopadu 2016 jsme byli klasicky připraveni na odpolední vyučování, výtvarnou výchovu. Ne, že by nás výtvarka nebavila, ale tohle… to jsme opravdu nečekali.

Beseda o šikaně a využívání sociálních sítí

– kategorie:

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se žáci sedmých tříd zúčastnili přednášky na téma šikana a užívání sociálních sítí, především nebezpečné umisťování fotek a příspěvků na Facebook. Speciální pedagožka ze všehrdské věznice děti poučila o nevhodném chování ke spolužákům a vysvětlila jim, jaké fatální následky může šikana ve skutečnosti mít. Dále se žáci dozvěděli, jak se může člověk následkem užívání drog snadno dostat do vězení. Na závěr si jeden z dobrovolníků vyzkoušel poutání při převozu odsouzených.

Věznice Všehrdy

– kategorie:

Dne 1. listopadu 2016 navštívili žáci devátých ročníků Věznici Všehrdy. Hlavním tématem přednášky bylo vězeňství. Speciální pedagožka z výkonu trestu nás seznámila s celým chodem věznice, výkonem trestního opatření u mladistvých odsouzených a s výkonem trestu dospělých odsouzených. Zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže žákům přiblížil práci příslušníků. Velmi zajímavá byla beseda s odsouzenými a na závěr prohlídka prostor věznice.

Beseda 2. A a 2. B

– kategorie:

Žáci 2. A a 2. B se zábavnou formou přesvědčili, že malovat umí každý. Učitelem jim byl ilustrátor A. Dudek.

Halloween v 5. C

– kategorie:

Děti ze třídy 5. C oslavily anglosaský svátek Halloween tradičním způsobem. Převlékly se do strašidelných masek a přinesly si do školy nejrůznější pochutiny – halloweenské koláčky, čokoládové oči nebo strašidelný cake. V anglickém jazyce si zahrály pohádku Červená karkulka, kde náležitě dramaticky předvedly jak zlého vlka, tak i dobré bytosti. Žáci se prošli ve strašidelných maskách celou školou. Soutěžili, kdo z nich toho nejvíc ví o tajemných bytostech ze světa duchů. Vyprávěli si vlastní strašidelné příběhy.

Halloween v 1. B

– kategorie:

Dne 31. listopadu 2016 proběhl v 1. B Halloweenský den, při kterém se prvňáčci seznámili s anglickým svátkem a porovnávali ho se svátkem českým - Památka zesnulých. Žáci přišli ve strašidelných kostýmech, soutěžili, vydlabávali dýně, kreslili a plnili různé úkoly. Celý den jedli strašidelné svačinky, které jim připravily maminky a na závěr mezi sebou vyhodnotili nejlepší masky.

Příprava na Halloween

– kategorie:

Každý hledá duchy po svém, u nás Dušičky, ve světě Halloween. Nic to nemění na tom, že jsme díky Martince společně vyřezávali a zdobili dýně, které její babička vypěstovala. Nejdříve jsme si dýně namalovali a pak se pustili do vyřezávání. Pravda, byly to hlavičky tvrdé, a tak nám pomáhala paní učitelka Martina N. a asistentka Petra T.

Halloween 3. A – spíme ve škole

– kategorie:

Dne 24. října jsme v maskách dorazili do školy. Po přípravě pelíšků v družině jsme se přesunuli do tělocvičny, kde proběhla soutěž o nejrychleji vytvořenou mumii. Zahráli jsme si vybíjenou a cvičili na kruzích. Pak následovala stezka odvahy. Všichni byli stateční, a tak jsme unavení zalezli do připravených pelíšků. Ráno jsme snídali napečené dobroty od našich maminek. Den jsme zakončili vydlabáním donesených dýní. Vše můžete vidět ve fotogalerii.

Halloweenské spaní v 2. D

– kategorie:

Na Halloweena jsme tu spali,
masky jsme si udělali.
Příběhy si vyprávěli,
dýně pracně vydlabali.
Potom jsme je rozzářili,
v strašidla se proměnili.

Žáci 2. D