Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní akce

Fyzikální hrátky

– kategorie:

Fyzikální hrátky s veličinami pro 6. ročníky – zhodnocení a průběh

3. D spala ve škole

– kategorie:

21. dubna 2016 spala naše třída ve škole. Tentokrát jsme si zvolili téma Kniha džunglí. Nejprve jsme navštívili kino Svět, abychom shlédli film Kniha džunglí. Ten nás namotivoval k dobrým výkonům v tělocvičně - zasoutěžili jsme si na různých překážkových dráhách, zahráli jsme si míčové hry. Druhý den jsme si prohlédli různá vydání Knihy džunglí. Porovnávali jsme ilustrace, četli jsme si ukázky. Nakonec jsme si udělali zápis do čtenářského sešitu, který jsme doplnili vlastní ilustrací. Program nás pobavil i poučil. Už se těšíme na další spaní ve škole.

Ukliďme Česko

– kategorie:

I družina se podílela na akci Uklízíme Česko. Děti to moc bavilo a nejraději by uklízely ještě teď.

Kačka Kocková

Potraviny pod lupou

– kategorie:

11. dubna nás opět navštívili lektoři z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s prezentací nazvanou Hodiny moderní chemie. Tentokrát byl program určen pro deváté třídy. Dvouhodinové pásmo povídání a pokusů bylo zaměřeno na potraviny a jejich složení. Žáci viděli, co udělá Coca-Cola s mlékem. Dozvěděli se, kolik masa a jaké další látky obsahují uzeniny. Uviděli, co je to denaturace bílkovin a jaký má význam při zpracování potravin.

Návštěva včelařky

– kategorie:

Dne 27. dubna přišla do 2. D zajímavá návštěva. Měla s sebou spoustu zvláštních věcí. Byla to včelařka Míša. Seznámila děti s životem včel, ukázala jim předměty, se kterými včelaři pracují, pověděla o významu včel pro lidi a odpověděla na zvídavé dotazy žáků. Nejlepší bylo, že děti si všechny předměty mohly osahat a vyzkoušet. Moc děkujeme.

Videa z Kovářské

– kategorie:

 

Školní hurá faktor

– kategorie:

Fotografie, popis projektu a stručné hodnocení si můžete prohlédnout v přiloženém souboru.

Prima den s hasičem

– kategorie:

„Hoří, hoří!“ volaly děti 2. B, když uviděly, že do třídy vchází hasič. Byl to však planý poplach. Třídu přišel navštívit tatínek Františka Šestáka, který pracuje jako technik chemické služby Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Labem. Poutavým povídáním a ukázkami výstroje děti seznámil se svým povoláním. Děti dostaly odpověď na všechny zvídavé otázky. Teď už ví, že je lepší nebezpečným situacím předcházet a v případě, že taková situace přece jenom vznikne, si s ní budou umět poradit. Nyní a jednou možná někdo jako profesionální hasič.

Velikonoční spaní ve škole 1. D a 5. D

– kategorie:

Na spaní jsme dorazili,
všechno rychle vybalili.
Karimatky poskládali,
na přespání připravili.
Po chodbách jsme chodili,
úkoly jsme plnili.
Prvňáci a páťáci,
nezkazili legraci.
A co bylo na konci?
Našli velkou krabici…

Veselé Velikonoce přejí všichni z 1. D a 5.D

Lyžařský výcvikový kurz

– kategorie:

Již jedenáct let po sobě vyjíždějí žáci druhého stupně spolu s učiteli naší školy na týdenní lyžařský kurz spojený s pobytem na horách. Vystřídali jsme různé destinace, Orlickými horami počínaje, Alpami konče. V posledních letech zůstáváme věrni horám nejbližším, Krušným horám. Co jiného by měli žáci poznat nejlépe, než kraj ve kterém bydlí. Navíc Klínovec, vzdálený pouhých padesát kilometrů od našeho bydliště, nabízí pro sjezdové, ale i běžecké lyžování ideální podmínky. Tak tedy i letos přivítala třicítku našich žáků právě tato lokalita.