Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Školní akce

Do školy s radostí

Právě tak se nazývá minikurz pro předškoláky, který ve středu 8. února odstartoval v naší škole. Sedmnáct budoucích prvňáčků mělo možnost přijít do školy dříve, než to bude povinné. Mohli okouknout, jak taková opravdická škola vypadá a jak to v ní chodí. Na děti...

číst více

Úžasný Mauric

V pátek 10. února se vypravily některé děti z 3. D na pohádku Úžasný Mauric do kina Svět. Společně s paní učitelkou a paní asistentkou Radkou Chytrovou tuto akci do detailů naplánovaly. Na internetu si zjistily potřebné informace a mohlo se vyrazit. Cesta pěšky rychle...

číst více

Turnaj ve vybíjené čtvrtých tříd

Čtvrtek 19. ledna napjatě očekávali všichni čtvrťáci z naší školy. Ten den se totiž u nás odehrál turnaj ve vybíjené mezi třídami 4. A, 4. B a 4. D. Děti se na souboj dobře připravovaly, ale neměly ponětí, jak hrajou jejich spolužáci ze sousedních tříd. Nyní měly...

číst více

Projektový den s Machem a Šebestovou

Ve čtvrtek 2. února měli žáci z 3. D projektový den na téma Mach a Šebestová v zimě. Propojili tak příběh Macha a Šebestové se zimním obdobím. Společně si přečetli kapitolu o době ledové a vyluštili si křížovku s protikladnými slovy. V matematice vyřešili Jonatánovy...

číst více

Projektový den Den pro školu v 8. D

Dne 31. ledna 2023 navštívil třídu 8. D dobrovolník Jiří Rudolf z programu Den pro školu od Nadace České spořitelny. Jednalo se o setkání s odborníkem z praxe, který žákům pomohl odhalit jejich silné stránky, motivovat je a nadchnout pro další...

číst více

Dravci, sovy a člověk

Dne 30. ledna 2023 navštívil náš první stupeň sokolník z plzeňské ZOO, který dětem předvedl výcvik dravců. Všechny třídy se postupně vystřídaly v tělocvičně a děti měly jedinečnou příležitost vidět vzácné ptáky, z nichž někteří jsou na pokraji vyhynutí. Největšími...

číst více
Přednáška SPŠ na téma ekologie

Přednáška SPŠ na téma ekologie

Na konci kalendářního roku navštívili naši třídu 9. A žáci SPŠ Chomutov. Studenti byli v roli učitelů a vedli celou vyučovací hodinu. Připravili si pro nás informace o třídění odpadu, které dále zpracovali do vlastní filmové ukázky.  Film byl dobře zpracovaný i...

číst více
Vánoce ve Školní

Vánoce ve Školní

Vánoční projektový den byl na druhém stupni plný zábavy a zajímavých aktivit. Ráno se děti setkaly a společně zazpívaly několik koled. Potom se třídy sešly na tržišti vánočních tradic, kde si představily různé vánoční zvyky, které si předem vylosovaly. Děti se...

číst více

Staročeské Vánoce

V úterý 13. prosince  žáci z 1. A navštívili Staročeské Vánoce, kde pro ně byly připraveny různé aktivity (zatloukání hřebíku, dlabání koryta…).  Děti zahřáté rybí polévkou a punčem si pak  vyslechly příběh o narození Ježíška. Ve čtvrtek ještě děti navštívily muzeum,...

číst více

Spaní ve škole

Dne 8. prosince 2022 ve škole spala třída 5. D. „Já umím…“ bylo tématem večera. Žáci si připravili vystoupení sólové nebo ve dvojicích. Ostatní tak mohli sledovat, co kterému kamarádovi nebo kamarádce z naší třídy jde. Viděli jsme šikovného kouzelníka, který...

číst více

Děti v říši pohádek

Třeťáci se v pátek 9. prosince místo ve škole ocitli v pohádkové říši. Proměnili se v prince a princezny. Princové bojovali s draky, princezničky své statečné prince obdivovaly. Společně vyhledávali kladné a záporné vlastnosti pohádkových postav. Zahráli si divadlo...

číst více

Mikuláš na I. stupni

Mikuláš, čert, anděl. Děti. Sladkosti. Trochu strachu, hodně radosti. Žáci 9. B si připravili mikulášskou nadílku pro žáky I. stupně. Spoustu legrace si užili už při přípravě masek a scénáře, měli dárky pro paní učitelky i asistentky, ale také balíčky uhlí pro...

číst více

Vánoční zpívání

Vánočního zpívání v městském parku se zúčastnila třída 1.A. Úkolu se žáci zhostili prvotřídně. Připravili si dvě písně: Já mám sáně borový a Vánoce přijdou. Moc se jim to povedlo. Tímto děkuji rodičům, bylo vyprodáno. Zuzana...

číst více
Bílá, červená a modrá

Bílá, červená a modrá

Ve středu 16. listopadu jsme se my, druháčci, v rámci projektového dne oblékli do barev naší vlajky a užili jsme si prima dopoledne. První dvě vyučovací hodiny jsme byli ve svých třídách. První hodinu, každá třída trochu jinak, jsme si společně povídali o České...

číst více

Zedníci

Ve dnech 11. a 15. listopadu navštívili žáci 3. D a 4. D střední školu Na Moráni. Na malou chvilku se z nich stali zedníci. Pomocí kostiček a malty, kterou si vyrobili z kukuřičného škrobu, stavěli domečky. Se stavbou jim pomáhali studenti této školy.  Žáků šla stavba...

číst více

Leporelo nebo komiks

Školní družina se zapojila do společné akce chomutovských školních družin a v měsíci listopadu vystavujeme práce našich dětí v kině Svět na téma Pohádkový příběh, který je zpracován formou leporela nebo komiksu. Obrázky všech dětí určitě stojí za...

číst více

Beseda s ilustrátorem dětských knih

Umíte kreslit? Podle slov ilustrátora Adolfa Dudka to není nic složitého. Stačí, když zvládnete nakreslit kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník. O pravdivosti jeho slov se přesvědčily děti i paní učitelky 4. A a 4. B, které se v knihovně zúčastnily rozesmáté a...

číst více

Čaroděj ze země Oz

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 měli žáci 3. B projektový den na téma Čaroděj ze země OZ. Společně s praktikantkou Eliškou Adamcovou, která projekt připravila, se vydali na cestu pohádkovou říší. S hlavními hrdiny příběhu hledali odvahu, rozum, srdce a domov. Celé...

číst více
Naše matematika v 7. A

Naše matematika v 7. A

Jednoho pátečního dopoledne jsme vyrazili na druhý stupeň, kde si pro nás děti ze 7. A společně s paní učitelkou Luckou připravily hodinu matematiky. A co nás v hodině čekalo za překvapení? Plno zábavných matematických úkolů. Na začátku jsme se všichni...

číst více