Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Přednáška na Úřadu práce v Chomutově

– kategorie:

Dne 20. února 2018 byla 9. B na přednášce Volba povolání na Úřadu práce v Chomutově. Po příchodu nás uvítala milá paní, která nás usadila v přednáškové místnosti. Krátce po nás přišla také její kolegyně. Obě byly velice příjemné po celou dobu přednášky. Představily se, spustily projektor a na zdi se promítl obsah jejich hodinové prezentace. Probírané téma bylo o dalších možnostech po základní škole a základním vzdělání. Ptaly se nás také, kam chceme dále postoupit, jestli na studijní, nebo učební obory. Poté jsme se bavili o naší budoucí práci. Vysvětlily nám průběh toho, jak to funguje se získáním nové práce či přestupu na jinou školu. Řekly nám, kdo a za jakých podmínek si může vydělat víc, nebo to, jak lépe usilovat o přijetí do zaměstnání. V průběhu se k nám připojila i třetí kolegyně, která seděla v zadní lavici a někdy nám také řekla něco zajímavého. Vyprávěly nám i o některých svých klientech a o jejich problémech. Ke konci jsme si zahráli zajímavou hru, kde jsme se dozvěděli, že třeba na chůvu nebo plavčíka musí mít uchazeč vyšší vzdělání, než jen základní. Po přednášce jsme ještě dostali dárečky a s poděkováním jsme opustili budovu. Bylo to moc pěkně připravené, zajímavé a myslím si, že nám to aspoň něco málo důležitého do života přineslo.

Barbora Szanyová (9. B)